ไปรษณีย์ไทย เข้ม 3 มาตรการขนส่งทางอากาศการันตีมาตรฐาน ICAO ความปลอดภัยระดับสากล

333 views

ไปรษณีย์ไทย’ ย้ำการเป็นผู้นำการขนส่งและโลจิสติกส์อันดับหนึ่งของไทย รวมไปถึงการขนส่งทางอากาศ ด้วยใบรับรอง “การไปรษณีย์ควบคุม” ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับสากลแห่งแรกของโลก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO (ไอเคโอ)


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ผู้ใช้บริการและผู้โดยสารสายการบิน ด้วยการยกระดับการขนส่งทางอากาศว่าสิ่งของที่บรรทุกใต้อากาศยานนั้น มีความปลอดภัยและผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนออกเดินทาง ด้วย 3 มาตรการเข้มงวด ดังนี้

1. คุมเข้ม “ไปรษณียภัณฑ์” ทุกขั้นตอน

ไปรษณีย์ไทย มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างเข้มงวด ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการลักลอบฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย ด้วยการบันทึกข้อมูลของผู้ฝากส่ง ณ ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมใช้สายรัดพลาสติกที่มีหมายเลขกำกับจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งของฝากได้รับความเสียหายหรือสูญหายขณะขนส่งของไปรษณีย์ไทย

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์อย่างเข้มงวด ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ก่อนส่งมอบให้สายการบิน ด้วยการเอ็กซเรย์สิ่งของก่อนขึ้นอากาศยานจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ (1) การเอ็กซเรย์แบบรายถุงเมื่อไปรษณียภัณฑ์มาถึงศูนย์ไปรษณีย์ (2) การเอ็กซเรย์แบบรายชิ้นในขั้นตอนการคัดแยก และ (3) การเอ็กซ์เรย์แบบรายถุงที่ระบุปลายทางพร้อมประทับตรารับรองสถานะด้านการรักษาความปลอดภัยไปรษณียภัณฑ์ ก่อนนำสิ่งของขึ้นอากาศยาน

2. ตรวจสอบ “บุคคล” ที่เข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง

ไปรษณีย์ไทย ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล ด้วยการตรวจค้นร่างกายผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ และผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการนำวัตถุต้องห้ามเข้าไปในศูนย์ไปรษณีย์ฯ พร้อมฝากโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ณ จุดคัดกรอง

3. ติดตั้ง “ระบบรักษาความปลอดภัย” ทั่วพื้นที่ศูนย์ไปรษณีย์

ไปรษณีย์ไทย ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ (แบบสแกนลายนิ้วมือ) สำหรับใช้เป็นการควบคุมการผ่านเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมของศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ติดตั้งกล้อง CCTV ที่มีความคมชัดระดับ HD กว่า 36 ตัว ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลาดตระเวนโดยรอบพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันทางเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการเขตการบินจากบุคคลอันตรายบริเวณท่าขนถ่ายสิ่งของระหว่างศูนย์ไปรษณีย์และสายการบิน

ทั้งนี้ สำหรับการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ทางอากาศนั้น ยังมีรายชื่อสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 4 ชนิด ได้แก่ 1. สารออกซิไดซ์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ 2. ก๊าซหรือกระป๋องสเปรย์ 3. สารกัดกร่อน และ 4. วัตถุและสารต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศ อาทิ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ โดยหากมีการตรวจพบการฝ่าฝืน จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเพิ่มเติมจากสิ่งของต้องห้ามฝากส่งเดิม 7 ชนิด คือ 1. สัตว์มีชีวิต 2. สิ่งเสพติด 3. สิ่งลามกอนาจาร 4. วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 5. วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกัน 6. ธนบัตร และ 7. สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories