ไวรัสโคโรนา ทุบยอดผู้โดยสารจีน ไทยแอร์เอเชียไตรมาสแรกหดกว่า 300,000 คน

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งทำให้สายการบินจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทาง อู่ฮั่น ซึ่งทำการบินวันละ 3 เที่ยวบิน คือ จากดอนเมือง-อู่ฮั่น 2 เที่ยวบิน/วัน และ ภูเก็ต-อู่ฮั่น 1 เที่ยวบิน/วัน หลังจากรัฐบาลจีนประกาศปิดสนามบินเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ นอกจากนี้มาตรการห้ามกรุ๊ปทัวร์จีนเดินทางออกนอกประเทศ ยังส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มีแผนเดินทางมาประเทศไทยลดลง โดยในส่วนของไทยแอร์เอเชีย มีผู้โดยสารที่เป็นกรุ๊ปทัวร์จีนอยู่ที่ 35% หรือราว 250,000 คน รวมกับผู้โดยสารเที่ยวบินเช่าเหมาลำอีกราว 80,000 คน โดยรวมประเมินผลกระทบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะหายไปราว 300,000 คนในไตรมาสแรก แต่เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ เชื่อว่าปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มมากขึ้นในไตรมาส 2-4 ซึ่งจะสามารถเร่งเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้กับมาคึกคักขึ้นได้ ทั้งนี้มองว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินผู้โดยสารทั้งปี โดยหวังว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ก็น่าจะมีมาตรการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาหลังจากสถานการณ์ปกติ และสายการบินพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

พร้อมยืนยันว่าระบบปรับอากาศของเครื่องบินแอร์เอเชีย ทุกลำมีระบบกรองอากาศแบบ ฟูลมิเกชั่น ที่มีฟิลเตอร์”HEPA”(อ่านว่า เฮ-ป้า)ทำหน้าที่ดูดอากาศภายในเครื่องแล้วผ่านฟิลเตอร์ที่กรองได้ทั้งฝุ่นและเชื้อโรค พร้อมทั้งมีมาตรการพ่นยาฆ่าเชื้อมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล ซึ่งมีการเพิ่มความถี่ จากปกติจะพ่นและอบเครื่อง 2-3 วัน/ครั้ง ในช่วงกลางคืน แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้มีการเพิ่มความถี่เป็นพ่นยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่เที่ยวบินลงจอด รวมถึงมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ Exit Screening เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร