กฟน. เปิดอุโมงค์ไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในประเทศ

367 views

นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดิน Outgoing ชิดลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์เชื่อมต่อระบบจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความลึกประมาณ 30 เมตร ซึ่งขณะนี้ความคืบหน้าก่อสร้างอุโมงค์ คืบหน้าแล้ว 98% คาดว่าการขุดเจาะอุโมงค์จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ส่วนความคืบหน้าภาพรวมทั้งโครงการคืบหน้าแล้ว 70% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 63

โดยอุโมงค์ดังกล่าวเป็นโครงการ สำคัญในการวางแผนงานระบบไฟฟ้าในอนาคตประกอบด้วยอุโมงค์จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่หนึ่งจากสถานีต้นทางชิดลม ไปยังสถานีย่อยลุมพินี เพื่อเชื่อมต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าจากสถานีต้นทางชิดลมไปยังสถานีย่อยต่างๆและผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เช่นโครงการ One Bangkok เป็นต้น ส่วนเส้นทางที่สองจากสถานีต้นทางชิดลมไปตามถนนสุขุมวิทจนถึงพื้นที่ย่านศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เพื่อเชื่อมต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าไปยังสถานีย่อยต่างๆและผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เช่นโครงการเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เฟส 2 รวมมีความยาวของอุโมงค์ทั้งสิ้นประมาณ 1800 เมตรซึ่งจะช่วยเพิ่มเส้นทางการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเมืองกรุงเทพฯมากขึ้น จากปัจจุบันที่สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 180 เมกะวัตต์ให้สามารถรองรับได้ถึง 1,025 เมกะวัตต์. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณย่านศูนย์การค้าและธุรกิจที่สำคัญที่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เขตลุมพินี เขตคลองเตย และเขตปทุมวัน เป็นต้น โดยคาดการณ์เบื้องต้นในปี 2563 ที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นจากปีนี้อีกประมาณ 3% จากการเติบโตของโครงการขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์จำนวนหลายแห่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories