รฟม. มอบหน้ากากกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก

283 views

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ส่งมอบหน้ากากกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) จำนวน 20,373 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยหน้ากากดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่ง พนักงานจิตอาสา รฟม. ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories