เตรียมเลย! ไทยจะมีรถไฟฟ้า APM เชื่อมอาคารผู้โดยสารในสนามบินแล้ว

256 views

นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. เป็นประธานรับมอบขบวนรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover ) หรือ APM บริเวณ ปล่องอุโมงค์ด้านทิศใต้ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทั้งนี้ขบวนรถดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2

สำหรับ รถไฟฟ้าAPM เป็นระบบขนส่งสาธารณะรับส่งผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างสถานีอาคารผู้โดยสาร และสถานี SAT-1 ระยะทาง 1 กม. ใช้เวลา 2 นาที เป็นระบบรถไฟฟ้าล้อยาง แบบไร้คนขับ วิ่งบนทางคอนกรีต 1 ขบวนมี 2 ตู้ วิ่งด้วยความเร็ว 80 กม./ชั่วโมง ความจุ ชั่วโมงปกติ 132 คน หรือ 3,590 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง ,ชั่วเร่งด่วน 210 คน หรือ 3,960 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง มีจำนวนทั้งหมด 6 ขบวน วิ่งความถี่เข้าสถานีทุก 3 นาที

สำหรับขบวนรถ ทั้งหมด 6 ขบวน 12 ตู้ จะส่งมาถึงประเทศไทย ครบภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 สำหรับความคืบหน้าโครงการเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และติดตั้งระบบรถ APM งานก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 88 % โดยปัจจุบันงานกาอสร้างโครงสร้างแล้วเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน งานลำเลียงระบบกระเป๋าสัมภาระ และระบบสารสนเทศ