DITP เชิญชวนผู้ให้บริการขนส่งผลไม้ ร่วมงานเสวนาออนไลน์ “ขนส่งผลไม้ไปจีน…ที่นี่มีคำตอบ”

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการส่งออก และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุน และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งการเดินทางระหว่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจากเดิมที่สามารถ
ขนส่งผ่านช่องทางต่างๆ ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากประเทศปลายทางและประเทศที่อยู่ในเส้นทางการขนส่ง อีกทั้งมาตรการ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของประเทศต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และเกิดผลกระทบต่อผู้ส่งออกผลไม้/สินค้าเกษตรอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลส่งออกผลไม้ไทย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้สั่งการให้เร่งประสานงานแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมเพื่อให้การส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศจีนคล่องตัวและสะดวกยิ่งขึ้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จึงได้จัดงานเสวนาออนไลน์ (Webinar) “ขนส่งผลไม้ไปจีน…ที่นี่มีคำตอบ” ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นี้ เพื่อให้ความรู้ด้านเส้นทาง มาตรการ และกฎระเบียบในการขนส่งผลไม้ทางบก
ในยุคโควิด-19 มีตลาดเป้าหมายได้แก่ ประเทศจีนและอาเซียน

การเสวนาครั้งนี้ กรมได้เชิญวิทยากรที่อยู่ในพื้นที่ประเทศเป้าหมายและประเทศที่อยู่ในเส้นทางขนส่งมาร่วมให้ความรู้และอัพเดตสถานการณ์ ประกอบด้วย ทูตพาณิชย์และทูตเกษตรจากภูมิภาคจีน (นางณชธร มโนปัญจสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง และนายปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว) ทูตพาณิชย์จากสปป.ลาว (นายกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์) และทูตพาณิชย์เวียดนาม (นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย) พร้อมกันนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศของไทย ได้แก่ นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย นางสาวกฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย บริษัท ยูโรเอเซีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ดร.สุรัตน์ จันทองปาน ผู้บริหารบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าเกษตรสู่ประเทศจีนทางบกอีกด้วย

ผู้ที่ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “ขนส่งผลไม้ไปจีน…ที่นี่มีคำตอบ” (Webinar)
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/TxUGGX444QWEh6br6 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application zoom ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 – 15.00 น.
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 099-064-0457, 02-046-6688 หรือติดตามกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้ที่ www.tradelogistics.go.th และ Facebook.com/DITP logistics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories