LPN คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน 3 ปีซ้อน

122 views

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) โดยนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน รับมอบรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เป็นปีที่ 3 ในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ SET Sustainability Awards 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนที่ครอบคลุมในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ในทุกมิติ นับเป็นการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของตลาดทุนไทยในภาพรวม

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts