Tech Outlook 2020 เผย ไฮบริดคลาวด์เป็นที่หนึ่งด้านกลยุทธ์คลาวด์ และ AI/ML เป็นเทคโนโลยียอดนิยม

Red Hat Global Customer Tech Outlook เป็นรายงานที่เร้ดแฮทจัดทำเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 6 เพื่อได้รับทราบถึงทิศทางการใช้เทคโนโลยีของลูกค้าว่าเป็นอย่างไร และต้องการจะไปให้ถึงจุดใดในปี 2020 การสำรวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและคำตอบที่มีคุณภาพกว่า 870 คำตอบจากลูกค้าของเร้ดแฮททั่วโลก โดยประเมินจากความท้าทาย กลยุทธ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ลูกค้ากำลังวางแผนที่จะใช้ในปี 2020 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเด็นสำคัญจากรายงาน

โครงการที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลที่กำลังดำเนินการอยู่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
องค์กรต่าง ๆ ล้วนตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) กำลังได้รับความสนใจอย่างสูง

ไฮบริดคลาวด์เป็นหัวหอกของกลยุทธ์ด้านคลาวด์

ผลสำรวจพบว่า ไฮบริดคลาวด์ เป็นคำที่ลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจใช้มากที่สุดเมื่อจะอธิบายถึงกลยุทธ์คลาวด์ของตน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 31% ระบุว่าใช้ “ไฮบริด” เป็นกลยุทธ์ด้านคลาวด์ ในขณะที่ 21% ใช้ไพรเวทคลาวด์ และมีเพียง 4% เท่านั้นที่เลือกใช้กลยุทธ์พับลิคคลาวด์ จากรายงานที่แยกย่อยไปตามภูมิภาคยังพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในทวีปอเมริกาเหนือ และในกลุ่มประเทศในยุโรป-ตะวันออกกลาง-แอฟริกา เมื่อมีการพูดถึงแผนการใช้ไพรเวทและไฮบริดคลาวด์

การยอมรับในคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิด

เร้ดแฮทได้เน้นให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิดมาระยะหนึ่งแล้ว และดูเหมือนว่าลูกค้าของเร้ดแฮทจำนวนมากเห็นด้วยกับเรื่องนี้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 42% ระบุว่าพวกเขาอยู่ในขั้นตอนการปรับใช้วัฒนธรรมองค์กรแบบเปิด ในขณะที่อีก 12% ยังไม่ตัดสินใจ และมีเพียง 29% ระบุว่ายังไม่มีแผนในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของตน

เทคโนโลยี AI/ML ก้าวขึ้นมาอยู่ในแนวหน้า

การสำรวจปีที่ผ่านมาลูกค้าของเร้ดแฮทโหวตให้บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่พวกเขาให้ความสนใจมากที่สุด ในจำนวนเทคโนโลยีเกิดใหม่ทั้งหลาย แต่ปีนี้ตกไปอยู่ในอันดับที่สี่ โดยมีเพียง 12% เท่านั้นที่โหวตให้บล็อกเชน ในขณะที่ 19% ระบุว่าเป็นอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (Internet of Things: IoT) และ 21% ระบุว่าเป็น serverless หรือ Function-as-a-Service (FaaS)

นอกจากผลสำรวจที่สำคัญข้างต้นแล้ว ในรายงาน Red Hat Global Customer Tech Outlook 2020 ยังมีข้อมูลผลสำรวจที่น่าสนใจอีกหลายประการ กรุณาดาวน์โหลดรายงานเพื่ออ่านข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.redhat.com/en/resources/global-tech-outlook-2019

On Trend

Related Posts