เปิดตัว “วิน no หนี้” แพลตฟอร์มให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่วิน!

2,212 views

บางจากฯ เปิดตัวสตาร์อัพ winnonie (วิน no หนี้) นำร่องรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พร้อมบริการชาร์จและสลับแบตเตอรี่ทดลองใช้ ช่วยลดต้นทุนและแก้ปัญหาหนี้ให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

โดย winnonie (วิน no หนี้) เป็นแพลตฟอร์มให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พร้อมบริการชาร์จและสลับแบตเตอรี่ ที่ขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองให้วินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่รอบสำนักงานใหญ่ของบางจากฯและโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ทำการเช่าใช้งานในราคาวันละ 150 บาท รวมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 ครั้ง (สามารถเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปีได้) และสามารถนำแบตเตอรี่มาสลับชาร์จที่ตู้ ซึ่งตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก และนำแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วไปใช้งานต่อได้ทันที แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ระยะทาง 60 กม. ซึ่งการเปลี่ยนแบตฯวันละ 1 ครั้ง (เท่ากับใช้แบต 2 ก้อน) จะครอบคลุมการใช้งานของวินฯ ในแต่ละวัน โดยขณะนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาและเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนปรับปรุงระบบและขยายบบริการให้ครอบคลุมพื้นที่อื่น ๆ มากขึ้น

นายชัยวัฒน์​ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า winnonie เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรของบางจาก “the Intrapreneur-ปั้นคนในให้เป็นเถ้าแก่” สนับสนุนให้คนในองค์กรนำหลัก design thinking มาใช้ในการคิดแนวทางการทำธุรกิจ ซึ่งกรณีนี้ กลุ่มพนักงานได้พบปัญหาของผู้ประกอบการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างว่า ค่าใช้จ่ายของวินมอเตอร์ไซค์กว่า 60% เป็นค่าผ่อนรถ และค่าน้ำมัน จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม winnonie ขึ้นมาเพื่อช่วยลดภาระหนี้สินค่าผ่อนรถ และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยพบว่า การใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าน้ำมันถึง 10 เท่า ขณะที่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ แบบ swapping ก็ถือเป็นรายแรกในไทย และคาดว่าหากแพลตฟอร์มนี้เริ่มใช้งานจริง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการวินมอเตอร์ไซต์ได้ไม่น้อยกว่า 30%

ปัจจุบัน มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในโครงการ winnonie มีจำนวน 3 คัน อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านการทดสอบ 3 เดือนนี้แล้ว จะมีผู้ร่วมโครงการเบื้องต้น คือ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคิน ก่อนจะขยายเครือข่ายไปยังผู้ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขยายบริการให้มากขึ้นในอนาคต โดยตั้งเป้าจะบริหารจัดการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ 10,000 คัน ช่วยลด CO2 เฉลี่ยวันละ 67,500 kg เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 2 ล้านต้น/ปี