ฟิตเนส เฟิรส์ท แนะนำ อย่าหยุดออกกำลังกายเสริมภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ทางออกเดียวที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ คือ การฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1.74 พันล้านโดส (ตัวเลขวันที่ 26 พฤษภาคม 2564) ในระหว่างที่คนทั่วโลกอีกจำนวนมากยังอยู่ที่สถานะรอการฉีดวัคซีน บรรดาผู้เชี่ยวชาญก็พยายามศึกษาค้นคว้าและหาแนวทางป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากโรค COVID-19 ให้มากที่สุด ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองได้ทันทีนั่นคือ “การออกกำลังกาย” โดยปัจจุบันมีงานวิจัยเผยว่า “การออกกำลังกายอาจช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น 50% หลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19” Fitness First (Thailand) จึงอยากชวนทุกคนมาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมด้วย 13 วิธีเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้การฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพและวิธีปฎิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนอีกด้วย

เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า การออกกำลังกายช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันมีงานวิจัยเผยว่า การออกกำลังกายอาจช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น 50% หลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ… ช่วยเพิ่มแอนติบอดืให้ร่างกาย

โดยก่อนหน้านี้ ศ.จิม ซัลลิส ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากสถาบันวิจัยสุขภาพ Mary MacKillop Institute for Health Research ของ ACU ทำการวิจัยไปที่ผลลัพธ์ของการออกกำลังกายเชื่อมโยงกับความสามารถในการป้องกัน COVID-19 ผลการวิจัยพบว่า ช่วยลดความรุนแรงลงได้ โดยเฉพาะอัตราการเสียชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงยังพบว่าอัตราการเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ของผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่ในระดับต่ำกว่ากลุ่มคนที่ออกกำลังกายน้อยกว่า 10 นาที ต่อสัปดาห์


เช่นเดียวกับผลวิจัยของ Glasgow Caledonian University ประเทศอังกฤษ ที่พบว่า การออกกำลังกายเป็นประจำส่งผลให้ระดับแอนติบอดี อิมมูโนโกลบูลิน เอ (IgA) สูงขึ้น ซึ่งแอนติบอดีนี้จะทำหน้าที่ต่อต้านการติดเชื้อโดยยับยั้งการเกาะติดของแบคทีเรียและไวรัสกับเซลล์เยื่อบุผิว เป็นเสมือนเกราะป้องกันปอดและอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์ CD4+T  ซึ่งมีบทบาทในการต่อสู้กับเชื้อโรคและทำหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

แต่เนื่องจากวัคซีน COVID-19 เป็นวัคซีนใหม่ จึงยังไม่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้อย่างชัดเจนว่า การออกกำลังกายจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันวัคซีนป้องกัน COVID-19 มากน้อยแค่ไหน ประเด็นสำคัญอยู่ที่ ร่างกายของคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ จะมีแอนติบอดี อิมมูโนโกลบูลิน เอ (IgA) สูงกว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายถึง 50% นั่นเอง

เสริมภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย… ช่วยให้การตอบสนองต่อวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมาพบว่า ผลลัพธ์ที่บ่งชี้ถึงภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อวัคซีนดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ออกกำลังกายก่อนการฉีดวัคซีน ยิ่งผู้ที่ออกกำลังกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากขึ้นเท่าไร ก็ส่งผลให้การตอบสนองต่อวัคซีนดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

Rob Newton ศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์การออกกำลังกายจาก Edith Cowan University เผยว่า “การฉีดวัคซีนทำให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน แต่เนื่องจากเรามีเซลล์ภูมิคุ้มกันเหล่านี้มากขึ้นเมื่อเราออกกำลังกาย จึงเป็นการตอบสนองที่ทรงพลังกว่ามาก”

Dr. Robert E แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและการกีฬา ศูนย์การแพทย์ Kaiser Permanente Fontana แนะ “ผู้ใหญ่ที่ออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ เดิน 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อได้ 37% และยังเพิ่มประสิทธิภาพหลังฉีดวัคซีนอีกด้วย”  

13 วิธีเตรียมความพร้อม…ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

นอกจากการออกกำลังกายจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีอีก 13 วิธีเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้การฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีปฎิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

1.       ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนนั้นๆ และขั้นตอนหลังการรับวัคซีนให้เข้าใจ
2.       ช่วง 2 วันก่อนและหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 ควรงดออกกำลังกายหนัก เช่น คาร์ดิโอ แอโรบิก และยกเวท
3.       ก่อนเข้ารับบริการควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี หรือมากกว่านั้น  
4.       งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5.       นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง
6.       รับประทานอาหารได้ตามปกติก่อนฉีดวัคซีน
7.       หากมีไข้สูงก่อนฉีดวัคซีนควรเลื่อนการฉีด
8.       หากมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน
9.       วันที่ไปฉีดวัคซีน หากรู้สึกกลัว กังวล ให้ปรึกษาแพทย์ทันที เพราะอาจส่งผลต่อปฏิกิริยาของร่างกาย เช่น ใจสั่น หน้ามืด
10.    หลังฉีดวัคซีน COVID-19 ให้รอดูอาการประมาณ 30 นาที ภายในบริเวณที่รับการฉีด
11.    ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดทุก 6 ชั่วโมง ห้ามกินยาประเภท Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
12.    การฉีดวัคซีน COVID-19 ควรห่างกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน และควรฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ครบก่อนค่อยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
13.    ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดวัคซีนแล้วให้กดบริเวณตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories