ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 พิพากษา ยกฟ้องคดีการเอื้อประโยชน์ การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ยืนยันความโปร่งใสอดีตผู้บริหาร กฟผ. ‘วิวัฒน์ เสนีย์มโนมัย’

202 views

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 มีคำพิพากษา ยกฟ้องนายวิวัฒน์ เสนีย์มโนมัย อดีตรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ. คดีการเอื้อประโยชน์การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง โดยไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ และไม่ได้กีดกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดในกระบวนการประกวดราคาของ กฟผ. ตลอดจนไม่มีอำนาจในการบริหารงานภายในของบริษัทเอกชน อีกทั้งเป็นการกระทำไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

นายสรณคมน์ ศรีประภา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 มีคำพิพากษา ยกฟ้อง นายวิวัฒน์ เสนีย์มโนมัย อดีตรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ. กรณีถูกกล่าวหาว่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า โดยเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา เนื่องจากถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายวิวัฒน์ เสนีย์มโนมัย ไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง เนื่องจากไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ และไม่ได้กีดกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดในกระบวนการประกวดราคาของ กฟผ. ตลอดจนถือหุ้นบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) อยู่เพียง 0.5% โดยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีอำนาจในการบริหารงาน อีกทั้งเป็นการกระทำไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร นอกจากนั้น การรับซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายเพื่อประโยชน์ของประเทศ ในการใช้อุปกรณ์ที่ผลิตใหม่จากผู้ประกอบการภายในประเทศ รวมทั้งยังเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในภาคการผลิตไฟฟ้า ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์จากแหล่งผลิตที่แตกต่าง ซึ่งคดีได้ถึงที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories