DITP แนะผู้ประกอบการไทย ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ในการผลิตและบริการ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รายงานสถานการณ์ด้านการตลาดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printing ในภูมิภาคยุโรป โดยพบว่านักประดิษฐ์และนักวิจัยชาวดัตซ์เป็นหนึ่งในผู้ยื่นขอรับสิทธิบัตรเทคโนโลยี 3D Printing มากที่สุดในสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของจำนวนผู้ยื่นขอทั้งหมดในยุโรป รองจากเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ยร้อยละ 36 ต่อปี

ทั้งนี้ การจดสิทธิบัตรเทคโนโลยี 3D Printing ที่มีจำนวนมาก ทำให้ยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกของนวัตกรรมในภาคดิจิทัล โดยมีการใช้งานนวัตกรรม 3D Printing ที่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ จำนวน 4,018 คำขอ ตามด้วยภาคพลังงาน 2,001 คำขอ และภาคการขนส่ง 961 คำขอตามลำดับ

นายนิษณะ ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยี 3D Printing ทำให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ 3 มิติ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจจากการใช้นวัตกรรม 3D Printing ในไทย ซึ่งหากภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตมีการนำมาใช้เพื่อสร้างความล้ำสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับสินค้าและบริการ ก็จะทำให้สินค้าและบริการไทยมีความโดดเด่นมากขึ้น

“การนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ มีมานานแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มคนทั่วไป มีการใช้งานจำกัดแค่ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต แต่ปัจจุบันแนวโน้มราคาของเทคโนโลยีนี้ถูกลงเรื่อยๆ ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรม 3D Printing ได้ โดยสามารถเข้าไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนำมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของไทยได้” นายนิษณะกล่าว

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts