September 27, 2019

พลังงานเร่งแก้ปัญหาน้ำมันปาล์ม ‘สนธิรัตน์’ เผยกฟผ.รับซื้อต่อเนื่อง 1.33 แสนตัน เริ่มขนส่งทางเรือไปโรงไฟฟ้าบางปะกงเดือนตุลาคมนี้ ดูดซับผลผลิตและยกระดับชีวิตพี่น้องเกษตรกร

Read More »

มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ลงทะเบียนในช่วง 5 วันแรกเป็นไปตามเป้า จากการลงทะเบียนวันที่ 2 มีผู้ได้รับสิทธิ์ 775,232 ราย จากโควตา 1 ล้านราย ขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนก่อนกดยืนยัน หากลงผิด ลงใหม่ได้

Read More »