กทพ. ตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ รองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563พร้อมยกเว้นค่าผ่านทาง 2 สายทาง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1   ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กทพ.ได้จัดหน่วยบริการประชาชนให้บริการ จำนวน 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562- 3 มกราคม 2563 พร้อมกับได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน 2 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึง วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 24.00 น. รวม 8 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและแก้ปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่าน

ด้านสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่ากทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้บริการฟรีในการตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น เช่น เติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น รวมทั้งบริการน้ำดื่ม นม กาแฟ เครื่องดื่มเกลือแร่ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว แผนที่การเดินทาง เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้นซึ่ง จัดไว้ จำนวน 6 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย ขาออก

ด่านฯ บางแก้ว 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษด่านฯ ฉิมพลี ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ- ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา ขณะที่ขาเข้า  ประกอบด้วยด่านฯ ดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา อย่างไรก็ตาม กทพ. ขอให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเดินทาง และกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกหรือมีเหตุขัดข้องบนทางพิเศษ สามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

On Trend

Related Posts