กรมทางหลวง มอบของขวัญปีใหม่ก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย จ.สงขลา แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางขนส่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

271 views

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจายบนทางหลวงหมายเลข 407 ตัดทางหลวงหมายเลข 408 ตัดทางหลวงหมายเลข 414 จังหวัดสงขลา ซึ่งลักษณะโครงการเป็นงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Precast Segmental Girder Bridge) จำนวน 5 แห่ง ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างสะพานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวสงขลาและผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว โดยลักษณะโครงการประกอบด้วย

  • สะพานเลี้ยวขวาบนทางหลวงหมายเลข 407 ที่กม. 11+500 ทิศทางจราจรไปเมืองสงขลาและเกาะยอ
  • สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 408 ที่กม. 11+300 ทิศทางจราจรไปเมืองสงขลาและหาดใหญ่
  • สะพานข้ามทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 408 ที่กม.12+852 ทิศทางจราจรเกาะยอ อ.จะนะ
  • สะพานเลี้ยวขวาบนทางหลวงหมายเลข 408 ที่กม.12+852 ทิศทางจราจรไปอำเภอหาดใหญ่
  • สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 414 ที่กม.1+700 ทิศทางจราจรไปเกาะยอและอ.จะนะ

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า บริเวณห้าแยกน้ำกระจายมีปริมาณการจราจรหนาแน่นประมาณวันละ 40,000 คัน/วัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มข้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆ รวมทั้ง ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังเป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวงให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories