กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนมกราคม 62 พบผู้เสียชีวิตลดลง 13% จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจากขับรถเร็ว พร้อมตรวจจับความเร็วรถทุกประเภท

121 views

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนมกราคม 2562 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,294 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 232 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,224 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 2,026 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 11 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนมกราคม 2561 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.5% ผู้เสียชีวิตลดลง 13% บาดเจ็บลดลง 6% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 0.7% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 64% (834 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 10% (134 ครั้ง) หลับใน 7% (85 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (46 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 67% (862 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 12% (161 ครั้ง) และทางแยก 7% (91 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 29% (587 คัน) รถยนต์นั่ง 28% (580 คัน) และรถจักรยานยนต์ 21% (420 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 25% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19% และภาคใต้ 14% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 ถนนศรีนครินทร์ – บางปะกง จำนวน 32 ครั้ง

หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด มอเตอร์ไซด์ เปิดไฟใส่หมวก” เพื่อความปลอดภัยของท่านและ ผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย