กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าหนุน InnoSpace (Thailand) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทย

181 views

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าหนุน InnoSpace (Thailand) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทย ขับเคลื่อนประเทศสู่ระดับสากล มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งเป้าปีแรกดึง Startup ไทยและต่างชาติ เข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 50 ราย พร้อมทั้งผนึกกำลังพันธมิตรฮ่องกง หวังยกระดับสตาร์อัพไทยสู่สากล

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินนโยบายเพื่อผลักดันประเทศไทยเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายหลักของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งนอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแล้ว ในกลุ่มของผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือ Startup กระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนรายใหญ่ทั้งของไทยและต่างประเทศ จัดตั้งบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Innospace (Thailand) Co., Ltd. ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทยอย่างครบวงจร โดยการสร้าง National Platform เพื่อทำให้ระบบนิเวศน์ในการสร้างเสริม Startup ถูกเติมเต็มอย่างแข็งแรง และทำให้ Startup ประสบความสำเร็จในระดับสากล ซึ่งจะมีกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการเกษตร ที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์

และเพื่อให้ Startup ไทยพัฒนาก้าวทันกับต่างประเทศ บริษัท InnoSpace (Thailand) จึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ 3 หน่วยงานจากฮ่องกง ประกอบด้วย HKTDC ,HPA และ HK Cybersport ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการค้า การลงทุน และการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HK Cyberport นั้นเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับแนวหน้าของเอเชีย มีสมาชิกกว่า 1,000 บริษัท จึงเชื่อว่า การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญอย่างฮ่องกง จะช่วยผลักดันให้ Startup ไทย มีขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

ขณะที่ Innospace ของไทย มีเอกชนรายใหญ่ เป็นผู้ถือหุ้น อาทิ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย ,เอสเอ็มอีแบงค์ ,บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำกัด, บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ เพื่อให้องค์กรเชื่อมโยงและรองรับนโยบายของภาครัฐได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมถือหุ้นด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างระดมทุนตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

ด้าน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะสนับสนุนการดำเนินงานของ InnoSpace (Thailand) ในเชิงนโยบาย เพื่อประสาน ขับเคลื่อน และเติมเต็มการดำเนินงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Innospace เช่น การจัดกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อให้เกิดแนวคิดในการเริ่มต้นและจัดตั้งธุรกิจ,กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้คำแนะนำ ให้ความรู้ รวมถึงกิจกรรม Angle Fund for Startup ที่จะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษา จัดทำโมเดลธุรกิจ จนนำไปสู่การเริ่มทำธุรกิจที่เป็นจริงได้

“และไม่เพียงแต่ Startup ไทยเท่านั้น ที่จะมาใช้บริการของ Innospace แต่จะรวมถึงการ Scount Startup ชาวต่างชาติที่สนใจมาลงทุน มาหาโอกาสใหม่ๆในไทย ให้มาที่ Innospace ด้วย โดยคาดว่า ในปีแรกจะมี Startup ทั้งชาวไทยและต่างชาติ สนใจเข้าร่วมใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย” นายกอบชัย กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories