กรอ.ยัน โควิด-19 ไม่กระทบการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

403 views

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยืนยัน การแพร่ระบาดโควิด-19 ครึ่งปีแรกไม่กระทบการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต แต่ยังต้องจับตาครึ่งปีหลังใกล้ชิด ขณะที่ยอดขอเลิกกิจการโรงงานครึ่งปีแรกลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเกือบ 40%

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยสถิติการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมว่า ยอดขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4) และขยายกิจการใน 21 กลุ่มอุตสาหกรรมช่วงครึ่งแรกของปี 63 (ม.ค.–29 มิ.ย.63) มี จำนวน 1,702 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10.22 % ขณะที่เงินลงทุน 174,850.47 ล้านบาท ลดลง 14.09% และ มีการจ้างงานใหม่ 123,794 คน เพิ่มขึ้น 79.23 % ถือเป็นความต้องการแรงงานใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 61 สะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมมีการวางแผนการลงทุนล่วงหน้าอยู่แล้ว จึงทำให้ตัวเลขการลงทุน การจ้างงาน สูงขึ้น ทั้งนี้ ต้องติดตามในไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นตัวชี้วัดอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งคาดการณ์ยอดการลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจนถึงสิ้นปี เชื่อว่าจะอยู่ที่ราว 3,000 กว่าโรงงาน จากความเชื่อมั่นในการคุมสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์มีความต้องต้องการแรงงานเพิ่ม 39,873 คน รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มีความต้องการแรงงาน 20,112 คน, กลุ่มผลิตเครื่องจักรเครื่องกล 11,910 คน, กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 6,002 และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก 5,814 คน

ส่วนโรงงานที่เลิกกิจการในภาพรวมครึ่งปีแรกของปี 63 พบว่ามีโรงงานที่ขอเลิกกิจการทั้งสิ้น 404 โรงงานลดลง 39.70 % จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีโรงงานเลิกกิจการ 666 โรงงาน ขณะที่การเลิกจ้างงานลดลงจากปีที่แล้ว 32.28% โดยมีการเลิกจ้างงาน 16,680 คน ลดลงจากปีที่แล้วที่มีการเลิกจ้างงาน 24,585 คน ด้านเงินลงทุนที่หายไป ลดลง 47.42% โดยมีเม็ดเงินลงทุนหายไปในปี 63 จำนวน 25,414 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วที่มีเงินลงทุนหายไป 48,299 ล้านบาท โดย 3 อันดับที่ขอเลิกกิจการมากที่สุด คือ โรงงานผลิตภัณฑ์จากพืช / อาหาร และอุตสาหกรรมอโลหะ

นอกจากนี้ตัวเลขการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานในครึ่งแรกของปี 63 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 62 จำนวน 1,702 ราย แบ่งเป็น ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 1,267 ราย ลดลง 3.36 %
จ้างงาน 52,692 ราย เพิ่มขึ้น 25.58 % เงินลงทุน 71,121.96 ล้านบาท ลดลง 30.16 %

ส่วนการขยายกิจการ จำนวน 435 ราย เพิ่มขึ้น 13.58% จ้างงาน 71,102 ราย เพิ่มขึ้น 53.65%
เงินลงทุน 103,728.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.07 %

โดยอุตสาหกรรมอาหารมีการขอใบอนุญาตขอจัดตั้งโรงงานและขยายกิจการสูงสุดจำนวน 97 ราย เพิ่มขึ้น 44.78 % มีการจ้างงาน 15,631 คน เพิ่มขึ้น 44.21 % และเงินลงทุน 14,390.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.19 % สาเหตุที่มีการขออนุญาตลงทุนโรงงานประเภทนี้มากสุดเพราะกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีการเจริญเติบโตสูง

ส่วนแผนฟื้นฟู ส่งเสริม หรือสนับสนุนสถานประกอบการอุตสาหกรรม หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ล่าสุด กรอ. ได้จัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยและสังคม (พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 )ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว จำนวน 5 โครงการวงเงินกว่า 148 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน โดยการบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เน้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการฟื้นฟูและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย มาตรฐาน ผลิตภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม, โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพการผลิตของเอสเอ็มอี กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ หรือ IoTs และโครงการฟื้นฟูโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วยเทคนิควิศวกรรมอาหาร ​ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นไปยัง สภาพัฒน์แล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories