กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดอีกแอปฯ “Thai Fight Covid-19” เริ่มใช้บ่ายนี้ สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทย และเลขาธิการ กสทช. ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจความเรียบร้อยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น AOT Airports เพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและต่างประเทศ

โดยขั้นตอนจะมีการประสาน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ทุกคนดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน ตั้งแต่บนเครื่องบิน และเมื่อผ่านจุดคัดกรองของกรมควบคุมโรค จะมี QR code เรียงไว้ทุกภาษา เพื่อให้คนใช้โทรศัพท์มือถือดาวน์โหลดแอพพลิเคชันได้ ซึ่ง เมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชันแล้ว จะต้องถ่ายรูป boarding pass ของตัวเอง ซึ่งจะมีข้อมูลเที่ยวบิน และที่นั่ง และกรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล และถ่ายรูปพาสปอร์ต ในแอพพลิเคชั่น ข้อมูลทั้งหมดจะต้องถูกกรอกก่อนจะเข้าด่าน ตม. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตม.ตรวจสอบว่าได้กรอกข้อมูลทั้งสามส่วนครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วนจะต้องทำให้ครบถ้วนก่อน เมื่อกรอกครบถ้วนแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้กรมควบคุมโรคใช้ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามและสื่อสารให้สายการบินและผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นได้ทราบว่าในสายการบิน มีนักท่องเที่ยวที่อาจเสี่ยงเป็นโรค COVID-19 เพื่อให้ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวระมัดระวังตัว กักตัวเอง ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น

แต่สำหรับกลุ่มเสี่ยง ที่กรมควบคุมโรคตรวจสอบแล้วว่าต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อรอดูอาการ ในช่วงบ่ายวันนี้จะเริ่มใช้อีกหนึ่งแอปพลิเคชั่น เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวในขณะที่กักตัว โดยเป็นแอปพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า ” Thai Fight Covid-19″ ซึ่งทางดีอีเอส ได้ร่วมกับสตาร์ทอัพของไทยพัฒนาขึ้น โดยจะเป็นลักษณะคล้ายกลุ่มไลน์ ที่เมื่อเจ้าหน้าที่ทักไป และได้รับการตอบกลับ ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ได้ทันที ซึ่งจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้

On Trend

Related Posts