กระทรวงพลังงานปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล เป็นร้อยละ 6.8 เพื่อดูดซับน้ำมันปาล์มส่วนเกิน

124 views

รายงานปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ได้ประมาณการว่าจะมีปริมาณ 15.389 ล้านตัน ขณะที่ข้อมูลผลการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ปรากฏว่ามีสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ 375,591 ตัน สูงกว่าระดับสต็อกปกติของประเทศที่ควรจะมีที่ 250,000 ตัน ซึ่งการมีสต็อกในระดับสูงมากดังกล่าวเป็นปัจจัยลบทำให้ราคาผลปาล์มน้ำมันเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการดูดซับสต็อกส่วนเกิน จำนวน 125,591 ตัน เพื่อให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบให้กลับเข้าสู่ภาวะสมดุล


นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า จากปัญหาสต็อกปาล์มน้ำมันดิบส่วนเกินและราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ กระทรวงพลังงานจึงได้มีแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จากปัจจุบันที่กำหนดที่ร้อยละ 6.5 – 7.0 ซึ่งผู้ค้าผสมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.6 โดยปริมาตร โดยปรับสัดส่วนการผสมให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.8 โดยปริมาตร ซึ่งจะช่วยดูดซับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 62,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มดำเนินการผสมที่สัดส่วนร้อยละ 6.8 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และรายงานปริมาณการซื้อไบโอดีเซล จากผู้ผลิตให้กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อติดตามสถานการณ์ อนึ่ง หลังดำเนินการ 2 เดือนแล้วอาจจะเพิ่มไบโอดีเซลเป็นเฉลี่ยร้อยละ 6.9 โดยปริมาตร ซึ่งจะช่วยดูดซับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 80,000 ตันต่อปี