กลุ่มสหกรณ์รถแท็กซี่ ยื่นคมนาคมขอเยียวยา หากเปิดให้แกร๊บแท็กซี่ถูกกฎหมาย

ไม่ขัดแต่ไม่เป็นธรรม!

กลุ่มสหกรณ์รถแท็กซี่ ยื่นคมนาคมขอเยียวยา หากเปิดให้แกร๊บแท็กซี่ถูกกฎหมาย ระบุ ไม่ได้ค้าน แต่แท็กซี่เดิมต้นทุนสูง แข่งขันยาก แฉ! แท็กซี่ป้ายดำให้บริการผ่านแอพฯจอดเรียงคิวรอผู้โดยสารตามสนามบินเพียบ และยังมีแท็กซี่หมดอายุที่วิ่งให้บริการแถบกรุงเทพฯรอบนอกอีกกว่าพันคัน วอนขนส่งเข้าตรวจสอบ

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร เข้ายื่นหนังสือเสนอมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการรถแท็กซี่ หลังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีให้แกร๊บแท็กซี่ถูกกฎหมาย โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานรับเรื่อง

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า เบื้องต้นเครือข่ายแท็กซี่ไม่ขัดข้องที่รัฐบาลจะเปิดให้ Grab Taxi ถูกกฎหมาย เนื่องจากเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ระบุว่ากลุ่มแท็กซี่เดิม มีต้นทุนประกอบการที่สูงกว่ามาก เพื่อให้การบริการถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ในตัวรถ รวมถึงการดูแลรักษารถให้มีสภาพดี ในขณะที่การเก็บค่าโดยสารอยู่ในระดับเดียวกัน

สำหรับข้อเรียกร้องที่ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ต้องการให้รัฐบาลนำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกอบด้วย

1. กำหนดให้รถที่จะนำมาจดทะเบีขนเป็นรถแท็กซี่มิเตอร์ ให้กำหนดขนาดรถไม่ต่ำกว่า 1200 CC หรือ 70 กิโลวัตน์ขึ้นไป
2. กำหนดอัตราค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลาและสภาพการจราจร
3. ให้ขยายอายุรถแท็กซี่มิตอร์ในการใช้งานจากเดิม 9 ปี เป็น 12ปี
4. สามารถโฆษณาบนรถได้ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้เสริม
5. พัฒนาแอพพลิเคชั่นTAX OKให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันการให้บริการเทียบเท่ากับภาคเอกชนที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้
6. ขอให้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลดีและผลเสียในเรื่องนี้ และให้มีตัวแทนจากทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ฯมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาก่อนการประกาศใช้กฎหมาย

พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งาน ยังคงให้บริการอยู่ในเขตกรุงเทพรอบนอกและปริมณฑลจำนวนหลายพันคัน รวมถึงรถแท็กซี่ป้ายดำที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นมีการจอดสแตนด์บายรอรับผู้โดยสารตามคิวไม่ต่างจากแท็กซี่ซึ่งอยากให้กรมการขนส่งทางบกเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการให้บริการของแท็กซี่ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าข้อเสนอต่างๆของผู้ประกอบการจะต้องนำมาพิจารณาร่วมกับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและช่วยเหลือได้อย่างถูกจุด โดยจะเปิดให้เครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการตั้งแต่แรกเริ่ม พร้อมทั้งขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรถแท็กซี่ที่หมดอายุที่ยังให้บริการตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อตรวจจับและปราบปรามอย่างเป็นรูปธรรม