ข้าวตราฉัตร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้บริโภค คว้าประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์

474 views

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัดและกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี คุณรดี สินพิเชธกร ผู้จัดการฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบ ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

รางวัลนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ซึ่งข้าวตราฉัตรดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ 7% ของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ และในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้รับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ข้าว กข. 43 ฉัตรไลท์ ที่มีค่าการปลดปล่อยคาร์บอน 2.47 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่าต่อ 1 กิโลกรัมข้าว ลดลงจากเดิม 37%  ซึ่งต่ำที่สุดในผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผลิตและรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กำหนดเป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573  ตามนโยบายของเครือฯ อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *