คลังแจง พฤติกรรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้จ่ายไม่เหมาะสม มีส่วนน้อยเท่านั้น

174 views

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ขณะนี้มีประเด็นข่าวว่า มาตรการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (20 สิงหาคม 2562) ส่งผลให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นำไปซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต กระทรวงการคลังขอชี้แจงว่า มาตรการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 สวัสดิการเพิ่มเติมภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว เงินที่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) และแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐได้เช่นเดิม ส่วนการถอนเงินสดจากเครื่อง ATM เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มความอิสระให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นอันจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพและส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ตามที่สื่อนำเสนอข่าวข้างต้นเชื่อว่าเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยที่มีพฤติกรรมดังกล่าวและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ ทั้งนี้ การกำหนดเกณฑ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะนำข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการให้สวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts