งานสัมมนา TMB | Thanachart Investment Talk “กลยุทธ์สร้างเสถียรภาพของผลตอบแทนในยุคดอกเบี้ยต่ำ”

131 views
TMB_Thanachart_128.JPG
บรรยากาศงานสัมมนา 3.JPG

ทีเอ็มบีและธนชาต เวลท์ แบงก์กิ้ง จัดงานสัมมนาการลงทุน TMB | Thanachart Investment Talk หัวข้อ  
“กลยุทธ์สร้างเสถียรภาพของผลตอบแทนในยุคดอกเบี้ยต่ำ” พร้อมจับมือ3 พันธมิตรหลัก ได้แก่ บลจ. ทหารไทย (TMBAM Eastspring), บลจ. ธนชาต (Thanachart Fund Eastspring) และ บลจ. ยูโอบี (UOB Asset Management) ร่วมพูดคุยให้ข้อมูลด้านสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกองทุนตราสารหนี้ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุนสำหรับนักลงทุน ให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในยุคดอกเบี้ยขาลง รวมถึงช่วยเสริมให้ผู้ลงทุนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในระยะยาว ผู้ที่สนใจลงทุนในธีมนี้สามารถลงทุนผ่านกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริงค์ Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) กองทุน ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ United Global Dynamic Bond Fund (UDB) กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) และ กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME) ซึ่งทีเอ็มบีและธนชาตคัดสรรมานำเสนอ ทั้งนี้การตัดสินใจในการลงทุนขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่รับได้ของผู้ลงทุน โดยแนะนำให้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนจากสัดส่วนหุ้นไปยังตราสารหนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อบรรลุผลตอบแทนตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยงานได้จัดขึ้น ณ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้