ซี.พี.อินเตอร์เทรด คว้ารางวัลยั่งยืนระดับเอเชีย

240 views

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (รับผิดชอบธุรกิจข้าว และอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ได้เป็นตัวแทนบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “ข้าวตราฉัตร” รับรางวัล Asia’s Best Sustainability Report (First Time) ระดับโกลด์ จากหน่วยงาน CSR Works International และองค์กรพันธมิตร ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่จัดทำรายงานด้านความยั่งยืนเป็นครั้งแรก และแสดงให้เห็นถึงการรายงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญได้อย่างรอบด้าน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบของ SDGs ของ สหประชาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories