ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปิดลานจอดรถโซน 6 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะปิดให้บริการลานจอดรถโซน 6 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVD-19 ประกอบกับในช่วงนี้มีผู้เข้ามาใช้บริการลานจอดรถน้อยลง จึงเห็นสมควรปิดลานจอดรถโซน 6 เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ ทสภ. มีการปิดพื้นที่จอดรถโซน 6 เป็นการชั่วคราว ผู้ใช้บริการสามารถนำรถมาจอดได้ที่อาคารและลานจอดรถยนต์ 2 – 5 ที่อยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารได้ตามปกติ

On Trend

Related Posts