ธุรกิจ Gatget มาแรง หนุน “คอปเปอร์ ไวร์ด” กลุ่มผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ประกาศความพร้อมระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ (SET)

184 views

ธุรกิจ Gatget มาแรง หนุน “คอปเปอร์ ไวร์ด” กลุ่มผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ประกาศความพร้อมระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพื่อขยายอาณาจักรรับโอกาสโต ชูร้าน .life โดดเด่น เป็น No.1 สินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลาย เป็นรายใหญ่ของประเทศยื่นไฟลิ่งเสนอขาย IPO 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมี บล. เคที ซีมิโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ชั้นนำ ทันสมัย ตอบสนองลูกค้าสำหรับชีวิตยุคใหม่ โดยมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท โคแอน จำกัด (KOAN) ซึ่งถือหุ้นสัดส่วน 99.99% เปิดเผยถึง ความพร้อมในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อขยายสาขา ขยายการเติบโต และตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่มีสินค้าครบวงจรใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย
มุ่งเน้นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รับโอกาสในยุคเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้สินค้ากลุ่มดังกล่าวได้รับการตอบรับ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเข้าสู่ยุค 5G นอกจากเครื่องมือสื่อสารแล้ว แก็ดเจ็ตต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งความนิยมที่ลูกค้ามองหา และให้ความสำคัญมากขึ้น ทำให้สินค้ากลุ่มดิจิทัลไลฟ์สไตล์มีการเติบโตอย่างโดดเด่น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าประเภทดิจิทัลไลฟ์สไตล์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม ครอบคลุมแบรนด์ชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ และมีสินค้าหลากหลายกว่า 2,000 รายการ รวมถึงให้คำปรึกษาการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ มีความโดดเด่นในเรื่องสินค้าที่มีนวัตกรรม ความทันสมัย และสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกาย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน ในปี 2561 สัดส่วนรายได้ในกลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 43.37% กลุ่มโทรศัพท์มือถือ 26.84% กลุ่มคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต 25.97% และกลุ่มบริการซ่อมแซมและรับประกัน 2.73% ของรายได้รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CPW มีร้านค้าและศูนย์บริการภายใต้การบริหารจัดการ 39 สาขา ได้แก่ ร้าน .life 20 สาขา ร้าน Apple Brand Shop ได้แก่ ร้าน iStudio by copperwired และร้าน Ai_ รวม 14 สาขา และศูนย์บริการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ Apple ในชื่อ iServe 5 ศูนย์ นอกจากนี้ ยังมีช่องทาง E-Commerce ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทเอง คือ www.dotlife.store และ www.istudio.store

สำหรับ KOAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจค้าส่งเชิงพาณิชย์สินค้ากลุ่มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และเน้นการขายให้แก่ลูกค้าปลีกที่นำไปจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้ารายย่อย เช่น CPW ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ พาวเวอร์บาย ร้านค้าปลอดภาษี คิง พาวเวอร์ เป็นต้น
“CPW ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบคำขอจากสำนักงาน ก.ล.ต. การระดมทุนครั้งนี้ เพื่อขยายอาณาจักรค้าปลีกภายใต้การบริหารของ CPW ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกรูปแบบ และการเติบโตตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IoT ที่เราเป็นผู้นำสินค้าในกลุ่มนี้ในประเทศไทย และเรื่องของ 5G ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววัน จึงมั่นใจ CPW จะเป็นอีกบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตรับปัจจัยบวกอีกมากมายในอนาคต” นายปรเมศร์ กล่าว

นายวิรัช มรกตกาล รองกรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า CPW ได้ยื่นขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.67% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เงินที่ได้จากการระดมทุน นำไปใช้ลงทุน และ/หรือ ขยายธุรกิจร้านค้าปลีก และปรับปรุงสาขาร้านค้าปลีก ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป และชำระเงินกู้ยืม

กลุ่มบริษัทคอปเปอร์ไวร์ด มีจุดเด่น ผู้บริหารและทีมงานมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในธุรกิจ เป็นผู้นำในธุรกิจสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย ขณะที่ ตลาดสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั้งการค้าปลีก (B2C) และค้าส่งเชิงพาณิชย์ (B2B) ทำเลที่ตั้งของร้านค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพได้อย่างครอบคลุม แผนการเข้ามาระดมทุนใน SET ครั้งนี้นับเป็นการแสดงความพร้อมในทุกด้านของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านผลการดำเนินงาน บุคลากร และโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ผลประกอบการ 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทคอปเปอร์ไวร์ดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 – 2561 มีรายได้รวมจำนวน 2,549.94 ล้านบาท 2,789.05 ล้านบาท 3,227.62 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโต ในปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ 9.38% และ 15.72% ตามลำดับ โดยมีรายได้หลักจากช่องทางค้าปลีกหน้าร้านและบริการเป็นรายได้หลัก มีการเติบโตของกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์อย่างโดดเด่น ขณะที่กำไรสุทธิในงวดปี 2559 – 2561 อยู่ที่ 15.99 ล้านบาท 63.35 ล้านบาท และ 82.42 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโต ในปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ 296.19% และ 30.10% ตามลำดับขณะที่อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 0.63% 2.27% และ 2.55% ตามลำดับ มีสาเหตุหลักมาจากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการขายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และการขยายธุรกิจค้าส่งของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories