นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2 – ทล.211 อ.เมือง จ.หนองคาย

171 views

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะฯ ตรวจโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2 – ทล.211 อ.เมือง จ.หนองคาย รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ให้ กรมทางหลวงชนบท พิจารณาแนวโน้มการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อประกอบการวางแผนเพิ่มระยะทางหรือตัดถนนเพิ่มให้สอดคล้องกันในอนาคต โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ประชาชนในพื้นที่บ้านโคกกล่อง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานโครงการฯ กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2 – ทล.211 อ.เมือง จ.หนองคาย ระยะทาง 19.803 กม. เป็นการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านไชยา สนับสนุนการคมนาคมขนส่ง เชื่อมต่อ รองรับการพัฒนาในอนาคต ช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนและเป็นถนนโครงข่ายแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ให้เพิ่มไหล่ทางบริเวณจุดเสี่ยงในสายทางตามมาตรฐานความปลอดภัยกำหนด โดย คาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563