บริษัท การบินไทยฯ ขอแจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินจากตารางการบินปกติของเที่ยวบินไปยังโอซากา

238 views

บริษัท การบินไทยฯ ขอแจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินจากตารางการบินปกติของเที่ยวบินไปยังโอซากา จากกรณีพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส (Hagibis) ที่มีผลกระทบกับเที่ยวบินของการบินไทยไปญี่ปุ่น 4 จุดบิน ได้แก่ โอซากา นาโกยา และโตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) ดังนี้

 

1. เที่ยวบินที่ ทีจี 622 กรุงเทพฯ-โอซากา ของวันที่ 11 ตุลาคม 2562

 

เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.59 น. ถึงโอซากา เวลา 07.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันรุ่งขึ้น

ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ทีจี 6229 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 11.30 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ถึงโอซากา เวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

 

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 623 โอซากา-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

เดิมออกจากโอซากา เวลา 11.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.35 น.

ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโอซากา เวลา 20.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 00.30 น. ของวันรุ่งขึ้น

 

3. เที่ยวบินที่ ทีจี 672 กรุงเทพฯ-โอซากา ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.25 น. ถึงโอซากา เวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น)

ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.30 น. ถึงโอซากา เวลา 20.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

 

4. เที่ยวบินที่ ทีจี 673 โอซากา-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

เดิมออกจากโอซากา เวลา 17.35 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.25 น.

ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโอซากา เวลา 21.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 01.30 น.

 

5. เที่ยวบินที่ ทีจี 622 กรุงเทพฯ-โอซากา ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.59 น. ถึงโอซากา เวลา 07.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันรุ่งขึ้น

ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 02.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงโอซากา เวลา 09.30 น. (เวลาท้องถิ่น)

 

6. เที่ยวบินที่ ทีจี 623 โอซากา-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ทำการบินตามตารางการบินปกติ

 

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารติดตามการปรับเวลาทำการบินของเที่ยวบินข้างต้นอย่างใกล้ชิด จากเว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories