ผลสำรวจเผย ปีใหม่ คนไทยอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ และราคาสินค้าแพงมากที่สุด

167 views

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,154 คน เรื่อง “พรปีใหม่ 2563 ที่คนไทยอยากขอ” พบว่า หากขอของขวัญ 1 ชิ้น ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 จากรัฐบาล ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.5 ประชาชนอยากขอให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพงมากที่สุด
รองลงมา ร้อยละ 17.4 ขอให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 14.9 ขอให้ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร , ร้อยละ 10.1 ขอนโยบายช่วยเหลือคนยากจนแบบบัตรคนจน เพิ่มเงินช่วยเหลือ ร้อยละ 8.4 ขอให้พัฒนาประเทศ ระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น

และหากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.7 ประชาชนอยากขอให้สุขภาพแข็งแรงมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 16.0 ขอให้เศรษฐกิจดีสุดโต่ง / ร้อยละ 11.4 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข / ไม่มีศึกศัตรูรอบข้าง ร้อยละ 11.0 ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรือง ร้อยละ 10.5 ขอให้นักการเมืองเลิกทะเลาะกัน

สำหรับสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อตัวเอง ครอบครัว หรือสังคม พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 33.0 ประชาชนอยากตั้งใจดูแลครอบครัวให้สบาย มีกินมีใช้มากที่สุด / รองลงมา ร้อยละ 32.9 ตั้งใจดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ดูแลร่างกาย / ร้อยละ 18.5 ตั้งใจจะเป็นคนดีของสังคม ไม่ทำผิดกฎหมาย จารีต ประเพณี

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories