ม็อบฮ่องกง กระเทือนส่งออกไทยสูญ กว่า 900 ล้านดอลลาร์ฯ

302 views

ความขัดแย้งทางการเมืองในฮ่องกงทวีความรุนแรงขึ้นจนมาถึงขั้นปิดสนามบินฮ่องกงทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือของประเทศอย่างฉับพลัน การขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าทางอากาศไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกทางอากาศของไทยไปยังฮ่องกงมีปริมาณไม่มากนัก จึงไม่กระทบต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศของไทยอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การประท้วงที่ฮ่องกงมีผลต่อบรรยากาศธุรกิจและเศรษฐกิจของฮ่องกงให้ยิ่งอ่อนแรงลงอีกซ้ำเติมการชะลอตัวที่เป็นผลพวงมาจากสงครามการค้า อันจะส่งผลต่อเนื่องมายังการส่งออกของไทยไปฮ่องกงช่วงที่เหลือของปีเสียหายราว 500-900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้การส่งออกไปฮ่องกงทั้งปี 2562 หดตัวยิ่งขึ้นราวร้อยละ 9-12 ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยที่ส่งออกไปยังฮ่องกงเป็นปัจจัยหลักที่ฉุดการส่งออก ขณะที่ผลต่อการส่งออกสินค้าขั้นกลางที่ไทยใช้ฮ่องกงเป็นทางผ่านไปจีนมีค่อนข้างจำกัดหากเหตุประท้วงไม่ขยายวงกว้างไปกว่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories