รฟม. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสเพื่อสังคม มอบเงินบริจาคและสนับสนุนของที่ระลึกผ่านการออกแบบภายใต้แนวคิด “ Metro For All รถไฟฟ้าเพื่อทุกคน” มูลนิธิออทิสติกไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 29 ปี

นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบเงินบริจาค จำนวน 115,000 บาท ให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย โดยมี นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ โดยเงินดังกล่าว รฟม. ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรที่มาร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาค เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 29 ปี

ทั้งนี้ รฟม. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสเพื่อสังคม ด้วยการเปิดพื้นที่ให้น้องๆจากมูลนิธิออทิสติกไทยได้แสดงออกถึงพรสวรรค์และจินตนาการผ่านผลงานศิลปะ โดยการออกแบบชุดของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ภายใต้แนวคิด “Metro For All รถไฟฟ้าเพื่อทุกคน” เพื่อสื่อให้เห็นว่า รฟม. ได้คำนึงถึงหลักการออกแบบโครงการรถไฟฟ้าทุกสายเพื่อทุกคน สำหรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design)โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุและสภาพร่างกาย ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำผลงานศิลปะของน้องๆ ออกมาแสดงให้คนภายนอกได้ชื่นชมแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจจากภายในตนเอง และเป็นการส่งต่อโอกาสให้มีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories