รมว.คมนาคม ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ตอนที่ 34

94 views

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ตอนที่ 34

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ และรองโฆษกกระทรวงฯ ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ตอนที่ 34 (ทางยกระดับใกล้เรือนจำบางไผ่) โดยมี นายสมชัย ชูณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน– สระบุรี – นครราชสีมา ตอนที่ 34 อยู่ในพื้นที่ ต.ลาดบัวขาว อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นส่วนหนึ่งของทางยกระดับเรียบอ่างเก็บน้ำลำตะคอง จุดเริ่มต้น กม.ที่ 140+040.000 – กม.ที่ 141+810.000 แยกออกจากถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าสู่นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 17 กม. ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,979,200,000 บาท ซึ่งเป็นทางยกระดับที่สูงที่สุดของโครงการฯ มี 4 ช่องจราจร ไป – กลับ และใช้ตอม่อหลายรูปแบบ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าโครงการร้อยละ 71.278 เร็วกว่าแผนงานที่กำหนดโดยการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2562 และจะคืนพื้นที่แนวตอม่อให้เป็นไหล่ทางของถนนมิตรภาพต่อไป

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้รับทราบปัญหาข้อเรียกร้องจากกรมราชทัณฑ์ ที่ขอให้โครงการฯ ตอนที่ 34 ขยับแนวถนนให้ห่างจากแนวเขตห้ามเข้าของเรือนจำคลองไผ่ ติดตั้งกำแพงบังตา และขอเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้องวงจรปิดที่จะติดตั้งบนมอเตอร์เวย์ฯ ในอนาคต เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากการก่อสร้างตัดผ่านที่ดินของเรือนจำฯ มีระยะห่างจากแนวเขตห้ามเข้าฯ ใกล้ที่สุด 100 เมตร อีกทั้งมอเตอร์เวย์ฯ มีความสูงและสามารถมองเห็นกิจกรรมและกายภาพภายในเรือนจำฯ ซึ่งทางโครงการไม่สามารถดำเนินการเรื่องขยับแนวเขตฯ ให้ได้ แต่จะดำเนินการในส่วนอื่นให้ตามข้อเรียกร้อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้กำชับให้การออกแบบกำแพงบังตามีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการขับขี่ของผู้ใช้ทาง รวมถึงให้โครงการฯ ตอนที่ 34 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณด้านล่างของมอเตอร์เวย์

นอกจากนี้ให้หน่วยงานกรมทางหลวงในพื้นที่วางแผนจัดการจราจรรองรับการเดินทางช่วงเทศสงกรานต์ อาทิ ติดตั้งป้าย Overhead แบบชั่วคราว เพื่อแจ้งความเร็วพร้อมข้อความห้ามเปลี่ยนช่องจราจร เป็นต้น