รมว.ดีอีหนุนนำเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลรูปแบบ e-Survey มาใช้ ควบคู่กับการสำรวจแบบเก่า หวังกระตุ้นให้คนในชุมชนทั่วประเทศให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น

150 views

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. ประจำปี 2563 โดยกล่าวว่า ในปีหน้าจะมีภาระกิจสำคัญที่สถิติทุกจังหวัดจะต้องไปเก็บข้อมูลสำมะโนประชากร ที่ผ่านมาในทุกเดือนจะมีสำรวจสะท้อนปัญหาต่างๆ เช่น รายรับ-รายจ่าย การว่างงาน นโยบายด้านต่างๆของรัฐบาล ซึ่งการสะท้อนหัวข้อต่างๆของสถิติจังหวัดมีความสำคัญมาก เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคดิจิทัล โดยอนาคต สสช. ต้องปรับระบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง ภายหลังจากนี้จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสำรวจข้อมูลในรูปแบบของ e-Survey เพื่อกระตุ้นให้คนในแต่ละชุมชนให้ข้อมูล ควบคู่ไปกับการสำรวจจากเจ้าหน้าที่แบบเก่า และจะร่วมมือกับoperatorต่างๆเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อว่า ระบบดังกล่าวจะทำให้แบบสำรวจมีความสะดวก ความถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น

ขณะที่ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวถึงผลการประชุมว่า สสช. เป็นส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่บริหารข้อมูลทรัพยากรน้ำ ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือถึงกระบวนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เบื้องต้นตั้งแต่ปี 2559-2560 ได้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่ง สสช. มีการจัดเก็บข้อมูลความต้องการใช้น้ำของประชาชนได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ อีกทั้ง การประชุมยังได้สรุปถึงการดำเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเพื่อนำไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2563 รวมถึงการให้ข้อมูลการดำเนินการซึ่งในปีหน้า สสช.จะต้องทำสำรวจสำมะโนประชากรให้กับประชาชนในรอบ 10 ปี พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาประเทศต่อไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories