สบพ. ทดสอบการทำงานของระบบเครื่องบิน Super King Air 200

38 views

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นผู้ทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน (engine run up ) Super King Air 200 พร้อมด้วย ผอ.วิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน นายวรงค์ฤช ณัฐธำรงกุล หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน (QA) และคณะ ตลอดจนพนักงานกองวิชาช่างอากาศยาน ร่วมกันทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน (engine run up ) และระบบอื่นๆ ตามที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มอบโอนอากาศยาน Super King Air 200 และอะไหล่ให้กับ สบพ. เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aircraft Maintenance Engineer License Course – Aeroplanes Turbine) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กองวิชาช่างอากาศยาน ได้ทำการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA Part-66 and Part-147 Requirements)

โดยวัตถุประสงค์ในการทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน (engine run up ) และระบบอื่นๆ เพื่อสร้างความชำนาญให้บุคลากรสถาบันการบินพลเรือน ครูวิชาภาคพื้นกองวิชาช่างอากาศยาน ครูวิชาภาคพื้นกองวิชาวิศวกรรมการบิน ซึ่งได้ร่วมฝึกอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรอากาศเฉพาะแบบ แบบSuper King Air 200 ไปแล้วนั้น ตลอดจนตรวจสอบระบบอากาศยาน ก่อนจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ลานจอดอากาศยาน สบพ.กรุงเทพฯ

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories