สรรพากร แจงใบ Pay In Slip ภ.ง.ด.90,91 หมดอายุ พิมพ์ใหม่ได้

874 views

กรมสรรพากรขอให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ยังไม่ชำระภาษี ตรวจสอบชุดชำระเงิน (Pay In Slip) หากพ้นกำหนดเวลาชำระแล้วให้พิมพ์ชุดชำระเงินฉบับใหม่ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เพื่อรับสิทธิชำระภาษีได้ภายใน 31 สิงหาคม 2563

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หากมีภาษีที่ต้องชำระก็สามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น e-Payment, Internet Banking, Mobile Banking เป็นต้น สำหรับผู้ที่พิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ไว้แล้วโปรดตรวจสอบกำหนดเวลาการชำระภาษีในชุดชำระเงินของท่าน หากพ้นกำหนดเวลาแล้วและยังไม่ได้ ชำระภาษีให้เข้าระบบ e-Filing และพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ฉบับใหม่ เพื่อรับสิทธิชำระภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับ 20 ธนาคารชั้นนำ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระภาษี ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories