อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนากยกรัฐมนตรี เป็นประธานการรับฟังฯ

532 views

วันนี้ (2 ก.ย.63) นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ พร้อมบรรยายมาตรการและความปลอดภัยในการจัดการสัญจรทางน้ำ พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนากยกรัฐมนตรี เป็นประธานการรับฟังฯ พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบรรยาย ณ สำนักงานเขตบางกะปิ 

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่ามีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการขนส่งทางน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยเส้นทางการเดินเรือที่กรมเจ้าท่ากำกับ ดูแลในคลองแสนแสบมีจำนวน 2 เส้นทาง ประกอบด้วย

      – เส้นทางการเดินเรือสายนอก ตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ถึง ท่าเรือประตูน้ำ จำนวน 23 ท่าเรือ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

      – เส้นทางการเดินเรือสายใน ตั้งแต่ท่าเรือประตูน้ำ ถึง ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ จำนวน 5 ท่าเรือ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร แต่เดิมสภาพปัญหาในคลองแสนแสบมีความไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกในการเดินทางในส่วนของท่าเรือและตัวเรือ กรมเจ้าท่าจึงได้เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในการพัฒนาการเดินทางทางน้ำ ในด้าน ตัวเรือ ท่าเรือให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับความสะดวกสบายต่อการเดินทางของประชาชนมากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการการเดินเรือ จัดสายตรวจทางน้ำ (Jet Ski) เพื่อเฝ้าระวังเหตุ และช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงสายด่วน 1199 เพื่อรับแจ้งเหตุทางน้ำตลอด 24 ชม. อีกทั้ง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะในคลองแสนแสบร่วมกับกรุงเทพมหานคร และผู้ประกอบการต่าง ๆ และปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้มีความสะอาด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงาน เร่งดำเนินการปรับปรับปรุงในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของชีวิตประชาชนสองริมฝั่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *