เรือขนส่งน้ำมันปาล์มดิบถึงโรงไฟฟ้าบางปะกงแล้ว พร้อมเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 2 ก.พ. นี้

175 views


เรือขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ 2 เที่ยวแรก จำนวน 4,000 ตัน ถึงโรงไฟฟ้าบางปะกงแล้ว เตรียมพร้อมเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 2 กุมภาพันธ์นี้

นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เรือขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ 2 เที่ยวแรก จำนวน 4,000 ตัน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางถึงโรงไฟฟ้าบางปะกงแล้ว เมื่อวันที่ 27 และ 28 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งตามแผน กฟผ.จะเริ่มนำน้ำมันปาล์มดิบดังกล่าวไปใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ โดยจะใช้น้ำมันปาล์มดิบประมาณเดือนละ 30,000 ตัน เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติในอัตราส่วน 50 : 50 ผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคมนี้ รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 6 เดือน

ทั้งนี้ กฟผ. จะดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจนครบจำนวน 160,000 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เรื่องมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ซึ่งการนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ผลิตไฟฟ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะไม่นำไปคิดรวมกับค่าเอฟที (FT) จึงไม่ส่งผลกระทบกับค่าไฟฟ้าของประชาชนแต่อย่างใด