บสก.9 ชวนร่วมไขคำตอบ เงินกู้ฟื้นฟู “โควิด” ช่วย ศก. – เป็นพิษ ปชช.

97 views

หลักสูตร บสก.9 สถาบันอิศรา ชวนร่วมฟังสัมมนาสาธารณะ ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟู “โควิด” วงเงิน 1 ล้านล้านบาท รับฟังทุกมุมมองจากผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งประเด็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจ หรือสุดท้ายเงินกู้นี้จะเป็นพิษกับประชาชนหรือไม่ รวมถึงแง่มุมการตรวจสอบการใช้งบประมาณ วันที่ 1 ส.ค.นี้

นายศราวุฒิ นวการพิศุทธิ์ ประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 9 สถาบันอิศรา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 นอกจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านสุขภาพและสาธารณสุขแล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจประเทศไทยด้วย เนื่องจากการประเทศไทยมีมาตรการการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรค ทำให้กิจการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงไม่สามารถดำเนินการได้ชั่วคราว จนกระทั่งมีการทยอยคลายล็อกเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้มีการช่วยเหลือเยียวยาผ่านระบบงบประมาณและพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. พ.ร.ก.อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 หรือ พ.ร.ก.เงินกู้ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท 2. พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท และ 3. พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท

นายศราวุฒิกล่าวว่า การเยียวยาด้วยเงินกู้จำนวนมหาศาลเช่นนี้ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายในสังคมติดตามและจับตากันอย่างใกล้ชิดว่า จะสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือไม่ หรือจะเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบอื่นใดตามมาจากการใช้งบประมาณเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ หลักสูตร บสก.9 จึงจัดงานสัมมนาสาธารณะ เรื่อง ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจหรือเป็นพิษกับประชาชน ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลลูม AB โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมสะท้อนมุมมองต่างๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาโครงการใน พ.ร.ก.เงินกู้

นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา , นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญติดตาม-ตรวจสอบงบประมาณ และมาตรการการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด , ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca3fUKyQuaolgx6WhTxOXOKysf0IfxjyV1O2JNRDyv6TEjlQ/viewform หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอิศรา โทร.02-241-3905