EDTA รับมอบใบจดแจ้งลิขสิทธิ์ ETDA Connect และ ETAX Invoice

383 views

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนายการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับมอบหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ETDA Connect ระบบช่วยในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และ ETAX Invoice โปรแกรมสร้างใบกำกับภาษีจากนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องรับรองอธิบดีชั้น 14 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กล่าวว่า ETDA Connect เป็นระบบบริการพื้นฐาน อำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนทางดิจัทัล ตามมาตรฐานสากล OpenID Connect ทำหน้าที่กำกับดูแล การเชื่อมต่อระบบการยืนยันตัวตนระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนให้มีความน่าเชื่อถือ สะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน ส่วน ETAX Invoice by TEDA คือโปรแกรมที่สนับสนุนโครงการ e-Tax Invoice by Email ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ETDA และ กรมสรรพากร เป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการสร้างและส่งออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ซื้อผู้ขาย ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email เพื่อให้กรมสรรพากรตรวจสอบอัตโนมัติผ่านทางอีเมล ซึ่งนวัตกรรม 2 ประเภทนี้ ถือเป็นทรัพยสิทธ์ทางปัญญา ที่ถูกคิดค้น สร้างสรรค์โดย ETDA เพื่อให้ใช้บริการฟรี และอำนวยความสะดวกให้รัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน ซึ่งการจดแจ้งลิขสิทธิ์นี้ ก็เพื่อให้การนำนวัตกรรมใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง สามารถบริหารจัดการการขออนุญาตการนำไปใช้งานของหน่วยงานภายนอกได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ในทางการค้ากำไรหรือเอาเปรียบผู้บริโภค หรือละเมิดในทางมิชอบอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ ETDA ยังมีรายการทรัพย์สินทางปัญญา ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมข้อมูลเพื่อยื่นจดแจ้งสิทธิบัตร เพิ่มเติม อย่าง TEDA Mobile Key ระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและลงนามลายมือชื่อดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือ และเครื่องหมายการค้า บริการรับรองสิ่งพิมพ์ออก ด้วย

ผู้สนใจใช้บริการ ETDA Connect และ ETAX Invoice by TEDA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2123 1234 ในเวลาทำการ หรืออีเมลมาที่ info@etda.or.th

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts