ETDA จับมือ MIC ญี่ปุ่น จัดฟอรัม “Cybersecurity in the Dance” ถอดบทเรียนรับมือภัยไซเบอร์ ท่ามกลาง COVID-19

132 views

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนายการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ ต้องทำงานที่บ้าน (Work Form Home) การติดต่อสื่อสารรวมถึงการประชุมงานต่าง ๆ จึงอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการโจมตี ทางไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ที่อาศัยช่องโหว่ของสถานการณ์ต่างๆ ในช่วง COVID-19 ตามมาด้วย
ETDA ที่มีบทบาทในการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ให้มั่นคงปลอดภัย และยังดูแลเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ให้หน่วยงานภาครัฐกว่า 250 แห่ง ภายใต้โครงการ ThaiCERT Government Monitoring System (ThaiCERT GMS) จึงได้ร่วมมือกับ กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร หรือ Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยพันธมิตร อาทิ NEC Corporation (Thailand), Trend Micro (Thailand) จัดงาน Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series หัวข้อ “Cybersecurity in the Dance” ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ เพื่ออัปเดตสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวิกฤต COVID-19 ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น APT Attacks in Thailand, One of the approaches: People, Process and Technology with NIST Cybersecurity Framework, Next Study for New Normal, Cybersecurity Measures for Building a Safe and Reliable Supply Chain ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานถึง 230 คน

ดร.ชัยชนะ กล่าวต่อไปว่า การจัดงาน Open Forum ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยรวมถึง ETDA ที่ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ National CERT ดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับประเทศและนานาชาติ ที่จะได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนบทเรียนกับหน่วยงานชั้นนำจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ถึงวิธีการรับมือและจัดการด้านภัยไซเบอร์ในช่วงวิกฤตที่ผู้คนต้องทำงานอยู่ที่บ้านและอาศัยเทคโนโลยีในการทำงานเป็นจำนวนมาก เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทยให้ก้าวทันภัยไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามวิถีความปกติใหม่หรือ New Normal

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่พลาดงานนี้ สามารถติดตามชมคลิปย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ ETDA Thailand และ YouTube ช่อง ETDA Chanel ในเร็วๆ นี้