หัวเว่ย จัดนิทรรศการ POWERING DIGITAL THAILAND 2022 โชว์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับโลกอนาคต

หัวเว่ย จัดนิทรรศการ POWERING DIGITAL THAILAND 2022 โชว์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับโลกอนาคต

ภายในงาน POWERING DIGITAL THAILAND 2022 HUAWEI CLOUD & CONNECT ASIA PACIFIC INNOVATION DAY ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ได้จัดแสดงนวัตกรรมมากมายหลายรูปแบบทั้งกรณีศึกษาและโซลูชันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการเสริมสร้างอีโคซิสเต็มที่เปิดกว้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่

Cloud Tractor Training:

นวัตกรรมคลาวด์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ในชื่อ Cloud Tractor Training ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันจำลองการฝึกขับรถแทรกเตอร์การเกษตร ผ่านเครือข่าย 5G และเทคโนโลยีคลาวด์ ผู้เข้าร่วมงานสามารถทดลองใช้งานได้ โดยเกษตรกรจะสามารถใช้โซลูชันดังกล่าวเพื่อฝึกฝนการขับรถแทรกเตอร์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนทางอาหารและสังคมให้แก่ประเทศเกษตรกรรม

Machine Vision Product Line:

นวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป็นการนำซอฟต์แวร์ AI บนหัวเว่ยคลาวด์และเครือข่าย 5G ความเร็วสูงไปติดตั้งกับกล้องตรวจเช็คคุณภาพสินค้าจากโรงงานผลิต ด้วยความแม่นยำในการตรวจสอบถึง 90% ช่วยลดการใช้แรงงานมนุษย์ได้ถึง 70% และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้ ทั้งนี้ สายการผลิตแบบ 5G machine vision จะประกอบด้วยฟีเจอร์การติดตาม 4 รูปแบบ ได้แก่ QR CODE ขนาด สี และตัวอักษร ซึ่งกล้องจะจับภาพสินค้าด้วยภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์เพื่อส่งไปให้ AI บนหัวเว่ยคลาวด์ประมวลข้อมูล หลังจากนั้นผลการวิเคราะห์ภาพจะได้รับการส่งกลับมา ซึ่งในการใช้งานจริง ระบบจะสามารถช่วยคัดแยกประเภทสินค้าก่อนจะส่งเข้าสู่กระบวนการขนส่งได้โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ทางโรงงานมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ดียิ่งขึ้น ช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณ์การซ่อมบำรุงได้ดีขึ้น และทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

Smart Energy:

นวัตกรรมสำหรับภาคอุตสากรรมพลังงาน เพื่อการพัฒนาพลังงานสะอาดและการนำอุตสาหกรรมพลังงานแบบดั้งเดิมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพลังงานไฟฟ้า ผสมผสานกระบวนการไหลเวียนของข้อมูลและพลังงานเพื่อผลักดันการปฏิวัติพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หัวเว่ยได้เปิดตัวธุรกิจดิจิทัลพาวเวอร์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2564 พร้อมพันธกิจที่มุ่งมั่นในการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลและพลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างอนาคตอันยั่งยืน โดยเน้นการผลิตพลังงานสะอาด รถยนต์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานในสิ่งปลูกสร้างและในภาคอุตสาหกรรม การกระจายพลังงานอัจฉริยะ และการกักเก็บพลังงาน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ รวมถึงการให้บริการและส่งมอบโซลูชันด้านการประหยัดพลังงาน โดยหัวเว่ยมีประสบการณ์ด้านข้อมูลดิจิทัล พลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยีด้านพลังงานมานานกว่า 30 ปี รวมทั้งยังได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านเครือข่ายทั่วโลกมากกว่า 340 ราย และได้มีการติดตั้งใช้งานไปแล้วในกว่า 170 ประเทศ ซึ่งช่วยผลิตพลังงานสะอาดให้ลูกค้าไปแล้วแก่ 403.4 พันล้านกิโลวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 200 ล้านตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 270 ล้านต้น

Intelligent World 2030:

สมุดปกขาวจากหัวเว่ยที่ระบุถึงเทรนด์ด้านเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน ICT หลากหลายรูปแบบในช่วงหนึ่งทศวรรษต่อจากนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลภายในเล่มประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่น่าสนใจทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายสามารถมองหาโอกาสรวมถึงคุณค่าใหม่ๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการทำนายเทรนด์หลักๆ ทั้งหมด 32 เทรนด์ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดสมุดปกขาวผ่านการสแกน QR Code เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ด้วยตัวเอง

HUAWEI CLOUD:

ปัจจุบัน หัวเว่ยคลาวด์ถือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ส่งมอบบริการด้วยศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย การสนับสนุนจากทีมไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของไทย โดยหัวเว่ยคลาวด์ได้ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ในด้านแอปพลิเคชัน ดาต้า และ AI เพื่อช่วยให้องค์กรเร่งสร้างนวัตกรรมและอัพเกรดธุรกิจของตัวเองได้ โดยหัวเว่ยคลาวด์มีจำนวนพาร์ทเนอร์มากกว่า 20,000 ราย และมีนักพัฒนาเข้าร่วมกว่า 1.8 ล้านคน

5G Bullet Time:

นวัตกรรมการถ่ายภาพซึ่งใช้เทคโนโลยีคลาวด์แปลงภาพสองมิติให้เป็นภาพสามมิติ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือคุณภาพสูงจำนวน 18 เครื่องเพื่อเก็บโมเมนท์แห่งความประทับใจเอาไว้ในรูปแบบสามมิติ

Cloud VR Game:

เทคโนโลยีเครือข่าย 5G จะส่งมอบความบันเทิงในรูปแบบเวอร์ชวลเรียลลิตี้ผ่านคลาวด์ได้อย่างคมชัด สมจริง ซึ่งนอกจากเกมแล้ว ยังสามารถจำลองบรรยากาศของสภาพแวดล้อมอันน่าตื่นเต้น อาทิ เหตุการณ์เพลิงไหม้ แนวเขา หรือแม้แต่จักรวาล ซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการฝึกซ้อมได้

VirtSquare Kilometre Arrayual:

นวัตกรรมซึ่งจะจำลองประสบการณ์การนั่งยานอวกาศดูกาแล็กซี่แบบเสมือนจริงกว่า 200,000 แห่งทางซีกโลกใต้ ซึ่งเทคโนโลยีจากบริการหัวเว่ยคลาวด์ เอล คลัสเตอร์ สามารถประมวลผลกาแล็กซี่จำนวนกว่า 200,000 แห่ง คิดเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เป็นหลักหลายร้อยเพตะไบท์ได้ในเวลาเพียง 10 วินาทีเท่านั้น

The Pangu AI model – Wave Forecast:

นวัตกรรมของโมเดล AI Pangu ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการพยากรณ์คลื่นลมในทะเล โดยนวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลาในการคาดการณ์คลื่นทะเลล่วงหน้าจากหลักชั่วโมงเป็นหลักวินาที มีความแม่นยำกว่าระบบพยากรณ์ด้วยดาวเทียม โดยโมเดล AI ตัวนี้สามารถปรับผลการพยากรณ์คลื่นทะเลได้แบบเรียลไทม์ตามสภาพอากาศจริง เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ ซึ่งได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศจีนแล้ว

Smart Healthcare:

นวัตกรรมสาธารณสุขอัจฉริยะที่สร้างแพลตฟอร์มการจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ เน้นไปที่การรองรับปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของคนไข้ในระหว่างการนำส่งไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาล ด้วยการให้แพทย์ทำการวินิจฉัยผู้ป่วยล่วงหน้ารวมทั้งให้คำแนะนำบุคลากรในรถพยาบาลเพื่อรักษาอาการเบื้องต้น

Immersive Retail:

นวัตกรรมการทำตลาดร้านค้าปลีกแห่งอนาคต ยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งด้วยเทคโนโลยี Big Data, AI, IoT และ VR/AR ผู้เข้าร่วมงานสามารถลองประสบการณ์การช้อปปิ้งนี้ด้วยการสวมแว่น VR และเลือกซื้อสินค้าจากในเวอร์ชวลเรียลลิตี้ได้เลย เพื่อช่วยให้การซื้อของออนไลน์เป็นไปอย่างสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น

Internet:

นวัตกรรมสำหรับการแปลงข้อความและรูปถ่ายให้กลายเป็นภาพและเสียงสำหรับการใช้งานบนเทคโนโลยี AR/VR และรูปแบบ 3 มิติอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยี AI AR VR

Smart Finance:

อุตสาหกรรมการเงินอัจฉริยะที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานในทุกสถานการณ์ โดยหัวเว่ยได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (SaaS) เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการเงินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ชาญฉลาด และมีความยืดหยุ่น เพื่อผลักดันให้ภาคการเงินอัพเกรดสู่ยุคดิจิทัล

Smart Campus:

นวัตกรรมจากรากฐานด้านดิจิทัลของหัวเว่ยคลาวด์และพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อส่งมอบแอปพลิเคชันแบบ 6+1 เทคโนโลยีใหม่ๆ ตั้งแต่คลาวด์ IoT บิ๊กดาต้า และ AI เพื่อเชื่อมต่อผู้คน ยานพาหนะ และทุกสิ่งทุกอย่างในแคมปัสเข้าด้วยกัน เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันอย่างอย่างครบวงจร เพื่อสร้างแคมปัสที่ปลอดภัย สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Smart Education:

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในภาคการศึกษาเพื่อสร้างห้องเรียนอัจฉริยะและห้องแล็บเวอร์ชวลเรียลลิตี้สำหรับการสอนเชิงปฏิบัติการ โดยเทคโนโลยีคลาวด์จะปรับโฉมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลเข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งได้มีการนำไปปรับใช้กับสถานบันศึกษาในประเทศสิงคโปร์แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories