ออราเคิล เปิดตัว Oracle Fusion Marketing เจาะกลุ่มลูกค้าทำการตลาดดิจิทัล

ออราเคิล เปิดตัว Oracle Fusion Marketing เจาะกลุ่มลูกค้าทำการตลาดดิจิทัล

ออราเคิล เปิดตัว Oracle Fusion Marketing โซลูชันสำหรับนักการตลาด ช่วยในการทำแคมเปญพร้อมสร้างโอกาสทางการขาย Fusion Marketing ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มระบบ Oracle Advertising and CX ระบบแรกที่ช่วยให้นักการตลาดทำแคมเปญ ช่วยขยายช่องทางการสื่อสารทางด้านการตลาดและการโฆษณา ถูกออกแบบเพื่อให้นักการตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์แคมเปญทางการตลาด (lead qualification) และขั้นตอนการซื้อขาย

ในปัจจุบันฝ่ายการตลาด และฝ่ายขายเล็งเห็นว่าระบบ CRM มีระบบการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อกัน และต้องลงมือทำเองมากเกินไป อีกทั้งเข้าถึงการจัดเก็บข้อมูลได้ยากในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และการผลักดันยอดขายของแต่ละทีม รวมไปถึงไม่มีการส่งเสริมด้านการขาย ในแง่การซื้อขายสำหรับธุรกิจ B2B นั้นลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายมีการเชื่อมโยงการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้ผ่านทางสื่อดิจิทัล จึงเป็นผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อขายได้มากกว่าการขายโดยตรงแบบเดิม

วัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันการแข่งขันในยุคดิจิทัลนั้นไร้พรมแดน ธุรกิจไทยกำลังเผชิญกับการแข่งขันระดับโลก ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับผู้ขายระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น สำหรับในประเทศไทยนั้น พนักงานขายไม่จำเป็นต้องขายให้กับผู้ซื้อปลายทางโดยตรง แต่จะต้องขายผ่านพันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีก ซึ่งก่อให้เกิดความซับซ้อนยิ่งขึ้น ถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรมของเราต้องกล้าที่จะคิดต่างในเรื่องระบบอัตโนมัติสำหรับการตลาดและฝ่ายขาย เพื่อให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้กลายเป็นระบบที่ทำงานได้ผลจริง ทั้งสำหรับนักการตลาดและพนักงานขาย

สำหรับประเทศไทย นักธุรกิจตระหนักแล้วว่าโซลูชันคลาวด์ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสู่ระบบดิจิทัล เทคโนโลยีการตลาดถือเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพทั้งในการบริหารธุรกิจ คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ แคมเปญการตลาด การวิเคราะห์ตลาด ไปจนถึงระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เทคโนโลยีคลาวด์สามารถสนับสนุนและสร้างความเข้าใจต่อความต้องการเชิงลึกของลูกค้า และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสามารถทุ่มเทเวลาเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แคมเปญส่งเสริมโครงการในอนาคต และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการดำเนินงานฝ่ายขาย การตลาด และแคมเปญโฆษณาต่างๆ

ออราเคิลเชื่อว่านวัตกรรมมีจุดเริ่มต้นที่การผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน และเราต้องการผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภูมิหลัง มุมมอง และความสามารถ เพื่อการสร้างสรรค์อนาคต ทำให้เราพัฒนาโซลูชันนี้ขึ้นเพื่อช่วยเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้กลายเป็นโมเดลธุรกิจที่มีแนวคิดก้าวหน้าและเปี่ยมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ออราเคิลมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันเพื่อยุคดิจิทัลรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสามารถบูรณาการโซลูชันเหล่านี้เข้าในระบบงาน และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจผ่านนวัตกรรมดิจิทัล”

Fusion Marketing ลดความซับซ้อน และช่วยให้การทำแคมเปญทางการตลาดรวดเร็วขึ้น โดยการบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ บนระบบแบบครบวงจร ทั้งในด้าน Lead Generation และ Lead Qualification ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์แคมเปญทางการตลาด นักการตลาดสามารถทำแคมเปญ และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการโฆษณาที่หลากหลายได้ภายในหนึ่งคลิก ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการขายได้อย่างสูงสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories