November 25, 2019

‘บีทีเอส’ เผยบัตรแรบบิทโตแกร่งทะลุ 13 ล้านใบ หลังเชื่อมโยง 10 การเดินทาง ทั้งรถไฟฟ้า รถเมล์ และเรือ ในพื้นที่ 6 จังหวัด พร้อมเปิดกว้างเข้าร่วมทุกขนส่งสาธารณะ เพื่อขยายการใช้งานให้ครอบคลุมต่อไป

Read More »

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 62 ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ หนี้สินครัวเรือนชะลอการขยายตัว

Read More »