Bitkub จับมือ Thai Jiaranai Group ส่งเสริมให้ความรู้นักลงทุน

Bitkub จับมือ Thai Jiaranai Group ส่งเสริมให้ความรู้นักลงทุน

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อต่อยอดไปสู่การลงทุนที่ยั่งยืนและปลอดภัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบิทคับที่ต้องการเป็นสะพานเชื่อมให้ทุกคนสามารถก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

แสนสิริ ออกหุ้นกู้ เตรียมทุนรุกตลาดลักซ์ชัวรี รับการเติบโตก้าวกระโดดในปี 2566

อรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด กล่าวว่า “การร่วมมือกับ บริษัท ไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญ โดยเราจะร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อต่อยอดไปสู่การลงทุนที่ยั่งยืนและปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่บิทคับมุ่งเน้นมาโดยตลอด ทั้งนี้บิทคับจะเป็นกำลังหลักในการจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีเนื้อหาที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย และด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาทุกคนให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เราจึงพร้อมจับมือกับทุกภาคส่วนในการเดินหน้าพัฒนาแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อร่วมมือกันทำให้การสื่อสารบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้”

หลุย แซ่กั๊ว ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด มหาชน เปิดเผยว่า “ทางบริษัทไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด มหาชน ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ในเอเชียที่มีกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน รวมถึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดสนใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลก

โดยเฉพาะนักลงทุนสมัยใหม่ที่จะมาลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เป็นบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ในส่วนของ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด มหาชน เป็นบริษัทที่มีจุดแข็งในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อีกทั้งมีสื่อที่อยู่ภายใต้บริษัทไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด มหาชน จำนวนมาก ซึ่งเป็นสื่อที่อยู่อันดับต้น ๆ ของประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือ จึงร่วมมือกันในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ที่เหมาะสมกับนักลงทุน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมา”