กฟผ. และภาคีเครือข่าย ร่วม Kick Off ครั้งที่ 3 ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม

261 views

จิตอาสา กฟผ. และเครือข่าย ระดมกำลังฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ครอบคลุมการช่วยเหลือที่สำคัญ 4 ด้าน สุขภาพ ความสะอาด ซ่อมแซม กำจัดน้ำเน่าเสีย หวังให้ชาวอำเภอโขงเจียม สามารถกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จิตอาสา กฟผ. ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด Kick Off ครั้งที่ 3 ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายอำเภอโขงเจียม ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เครือข่ายมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม และประชาชนจิตอาสา จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมโขงเจียมวิทยาคม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีในการจัดกิจกรรม

Kick off ครั้งนี้ กฟผ. ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งมอบต่อให้กับโรงเรียนและวัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม โรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนบ้านตุงลุง โรงเรียนบ้านดงบาก วัดโขงเจียม และวัดบุพผาวัน โดยดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟู 4 ด้าน ประกอบด้วย การทำความสะอาด การซ่อมแซมอาคารสถานที่ การตรวจซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และระบบประปา บริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ อาทิ โรงเรียน ตลาด และวัด การแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย การดูแลสุขภาพ และบริการออกหน่วยแพทย์อนามัยและทันตกรรมเคลื่อนที่ รวมทั้งสิ้น 122 ราย

นอกจากนี้ได้มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน กฟผ. จำนวน 30 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วม จำนวน 34 คน และโรงทานบริการอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ลงพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร ตามลำดับ หวังช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้โดยเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories