การค้าโลกชะลอตัวฉุดดัชนีMPI เดือนพ.ค.หดตัวร้อยละ3.99

  • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เดือนพฤษภาคม2562 หดตัวลงร้อยละ3.99 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการค้าโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่เดือน.. 2561 ที่เป็นปัจจัยภายนอก

โดยนายณัฐพลรังสิตพลผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)  เปิดเผยว่า  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เดือนพฤษภาคม2562 ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มมูลค่าการส่งออกโลกที่ชะลออย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2561 โดยมูลค่าการส่งออกโลกในช่วงเดือนพฤศจิกายน2561 ถึงเมษายน2562 หดตัวร้อยละ1.01 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้MPI ช่วงเดือนพฤศจิกายน2561 ถึงพฤษภาคม2562 หดตัวร้อยละ0.63 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมหดตัวลงร้อยละ3.99 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ8.63 เมื่อเทียบจากเดือนก่อนโดยอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนีMPI เดือนพฤษภาคม2562 ได้แก่ปุ๋ยเคมีรถยนต์และเครื่องยนต์ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องประดับแท้และHard Disk Drive สาเหตุหลักมาจากความต้องการบริโภคภายในประเทศและคำสั่งซื้อจากตลาดต่างประเทศชะลอตัวลงในขณะที่อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกต่อMPI ได้แก่เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนน้ำมันปาล์มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำดื่มเบียร์เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน