รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

102 views

            การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
โดยนำพนักงานจำนวน 120 คน  ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากำจัดต้นสาบเสือ ซึ่งเป็นพืชต่างถิ่นรุกราน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสา รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน