รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

130 views

            การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
โดยนำพนักงานจำนวน 120 คน  ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากำจัดต้นสาบเสือ ซึ่งเป็นพืชต่างถิ่นรุกราน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสา รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories