หน่วยงานอสังหาริมทรัพย์ พบว่า คนวัยเกษียณ เริ่มสนใจที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยมากขึ้น เพราะตอบโจทย์คนไม่มีครอบครัว

185 views

ใกล้จะถึงวันสิ้นสุดการทำงานของผู้เกษียณอายุในปีนี้กันแล้ว ซึ่งมีข้อมูลที่่น่าสนใจจากการสำรวจของหน่วยงานด้านอสังหาริมทรัพย์ พบว่า คนวัยเกษียณ เริ่มสนใจที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยมากขึ้น เพราะตอบโจทย์คนไม่มีครอบครัว

โดยข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ พบว่าในปีนี้ ประเทศไทยจะมีประชากรวัยเกษียณหรืออายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กว่า 11 ล้านคน และใน 2564 ประชากรสูงวัยของไทยจะคิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด หรือ 20%

ทั้งนี้ผลการสำรวจของ ดีดี พร๊อพเพอร์ตี้ เกี่ยวกับมุมมองของคนไทยที่มีต่อที่อยู่อาศัยในวัยเกษียณ พบว่า คนวัยเกษียณราว 1 ใน 3 (หรือ 31%) มีความกังวลเรื่องการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการซื้อบ้านไม่ไหว และอีก 18% กลัวการอยู่คนเดียวโดยไม่มีผู้ดูแล / ทำให้คนวัยเกษียณเริ่มหันมองบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยกันมากขึ้น โดยมีการเลือกที่อยู่อาศัยประเภทนี้มากเป็นอันดับ 2 รองจากบ้านเดียว โดยมองว่าบ้านพักผู้สูงวัย โดยเฉพาะโครงการที่เป็น Community วัยเกษียณ จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่มีครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories