รู้จัก Parental Control ควบคุมการใช้แพลตฟอร์ม TikTok ของบุตรหลาน

656 views

เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาสำหรับแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มมีผู้ใช้แต่กลุ่มเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุเริ่มต้นตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ในช่วงที่บุตรหลานเปิดเทอมแบบนี้ TikTok ขอแนะนำ Parental Control หรือ วิธีการควบคุมดูแลการใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมของบุตรหลาน

สำหรับ Parental Control หรือ วิธีการควบคุมการใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมของบุตรหลาน จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตั้งค่าความปลอดภัยได้ตามความต้องการเพื่อควบคุมการใช้แพลตฟอร์มผ่าน Family Pairing หรือ โหมดแนะนำโดยผู้ปกครองที่จะช่วยเชื่อมต่อการใช้แพลตฟอร์มระหว่างบัญชีของผู้ปกครองกับบัญชีของบุตรหลาน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถต้ังค่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ได้ดังนี้  

  • Screen Time Management : การควบคุมระยะเวลาการใช้แพลตฟอร์มในแต่ละวัน โดยผู้ปกครองสามารถกำหนดระยะเวลาการใช้แพลตฟอร์มของบุตรหลานในแต่ละวันได้ตามที่ต้องการ โดยสามารถกำหนดระยะเวลาได้ตั้งแต่ 40 60 90 และ 120 นาทีพร้อมกับตั้งค่ารหัสผ่าน และเมื่อมีการใช้ครบระยะเวลาที่กำหนดหน้าจอของแพลตฟอร์มจะแสดงให้ใส่รหัสผ่านที่ผู้ปกครองเป็นผู้กำหนดเพื่อขอใช้งานต่อ 
  • Restricted Mode : การจำกัดการแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะให้กับผู้ชม โดยการเปิดโหมดการจำกัดการแสดงเนื้อหาจะช่วยจำกัดการปรากฎของคอนเทนต์ที่อาจไม่เหมาะสมกับผู้ชม ผู้ปกครองสามารถตั้งค่าโหมดจำกัดเนื้อหาได้ โดยไปที่ “การตั้งค่า” => “Digital Wellbeing สุขภาวะดิจิทัล” => “โหมดการจำกัด” => เลือก “เปิดใช้งาน”
  • Direct Message : จำกัดผู้คนที่จะส่งข้อความเข้ามาหาหรือปิดรับข้อความ ผู้ปกครองสามารถตั้งค่าปิดรับการส่งข้อความจากคนแปลกหน้าได้ โดย TikTok จะไม่อนญาตให้มีการรับส่งภาพหรือวิดีโอทางข้อความในทุกกรณี รวมถึงการปิดรับการส่งข้อความสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

โดยทั้ง 3 ฟีเจอร์ ผู้ปกครองสามารถควบคุมและตั้งค่าบนแพลตฟอร์มผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองเองได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อตอกย้ำความปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์มของบุตรหลานที่ครอบคลุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories